TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Szanowni Państwo,   Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świdnicy zaprasza do udziału w szkoleniu: TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW cel szkolenia: Szkolenie ma na celu ćwiczenie sposobów postępowania z trudnym pacjentem i jego rodziną, z zachowaniem zarówno praw personelu jak i pacjenta, radzenia sobie ze stresem. Analiza typów charakterologicznych pacjentów, ćwiczenie optymalnych sposobów zachowania personelu w trakcie konfliktu oraz metody rozwiązywania problemów. adresaci: Pielęgniarki korzyści: Wzrost umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnym pacjentem i członkami jego rodziny. Znajomość typów charakterologicznych pacjentów i sposobów postępowania z nimi. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych z zachowaniem praw obu stron. Planowany termin rozpoczęcia: Trwa nabór miejsce szkolenia : MEDIATOR ul. Esperantystów 17, Świdnica lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykładowca: psycholog Piotr Kędziora koszt szkolenia: 150 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin) cena kursu obejmuje: udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonego wykładowcę możliwość konsultacji  indywidualnych po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne, catering (kawa, herbata) zaświadczenia ukończenia szkolenia zgłoszenie udziału: Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej www.mediator.pl Zgłoszenia uczestnictwa w kursie przyjmowane są na podstawie przesłanej do firmy MEDIATOR formularza zgłoszeniowego: – faksem na nr  74/856 11 21, – drogą pocztową na adres MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego, ul. Grodzka 1/2, 58-100 Świdnica – elektronicznie na adres e- mail: mediator@mediator.pl   Kontakt telefoniczny: Anna Ruszkiewicz specjalista ds. szkoleń tel. 074/856 11 58, fax. 074/856 11 21...

„Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo …   MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świdnicy informuje, że rozpoczyna kurs specjalistyczny: „ Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Cena szkolenia wynosi 400 złotych Termin rozpoczęcia szkolenia to 07 lutego 2014 r. godzina 14:30 Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w dniach:  07, 08, 09 lutego 2014 r. w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu Zajęcia praktyczne będą realizowane od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego: „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” wynosi 105 godzin dydaktycznych, w tym: – 35 godzin zajęć teoretycznych – 70 godzin zajęć stażowych (pracownia EKG, oddział kardiologii, pracownia testów wysiłkowych i badań Holtera)   Osoby zainteresowane, w dniu rozpoczęcia zobowiązane są dostarczyć: 1) ksero prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej 2) pierwszą wpłatę w wysokości 200 zł   Anna Ruszkiewicz specjalista ds. szkoleń tel. 74/856 11 58, fax. 74/856 11 21 e-mail:...

„Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek.

Szanowni Państwo…   MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świdnicy informuje, że rozpoczyna nabór na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – 21 lutego 2014 r. o godzinie 14:30  w siedzibie Ośrodka Mediator przy ulicy Esperantystów 17 w Świdnicy. Cena kursu wynosi 1400 złotych– ( wpłata w VI ratach- w dniu rozpoczęcia kursu należy dokonać I wpłaty w wysokości 300 zł.)   Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację szkolenia wynosi 473 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne BO – 120 godzin zajęcia teoretyczne BS – 150 godzin zajęcia praktyczne – 203 godziny   Osoby zainteresowane, w dniu rozpoczęcia zobowiązane są dostarczyć: 1) zgłoszenie ( możliwość pobrania ze strony internetowej www.mediator.pl ) 2) ksero prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 3) zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające półroczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki 4) pierwszą wpłatę w wysokości 300 zł     W przypadku zainteresowania kursem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: Anna Ruszkiewicz specjalista ds. szkoleń tel. 74/856 11 58, fax. 74/856 11 21...

Zapytanie ofertowe Romano Waśt/1/2014 z dnia 22.01.2014 r.

Mediator Group S.A. realizuje projekt pt. „Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej. W związku z rozpoczęciem działań projektowych Mediator Group S.A. zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest usługa organizacji i realizacji szkoleń zawodowych z zakresu „Robotnik gospodarczy” (kod zawodu 515303) oraz „Pracownik ochrony fizycznej” (kod zawodu 541307) dla łącznej 40 osobowej grupy uczestników.   I.  Zamawiający: Mediator Group S.A. ul. Esperantystów 17 58-100 Świdnica   II.   Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia niżej wymienionych szkoleń zawodowych dla łącznej 40 osobowej grupy uczestników w ramach projektu „Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej”, w okresie od lutego 2014 r. do listopada 2014 r.   Zapytanie dotyczy szkoleń zawodowych z zakresu: robotnik gospodarczy (kod zawodu 515303) dla 10 osób w Kłodzku i 10 osób w Bystrzycy Kłodzkiej (100 godzin szkoleniowych, w tym 4h na egzamin, w trakcie min. 12 dni szkoleniowych). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania wszelkich drobnych prac na terenie danego obiektu.   Program szkolenia zawodowego powinien uwzględniać następujące treści: drobne prace remontowo- konserwatorskie, tynkarstwo, malowanie, drobne ślusarstwo i ciesielstwo, rodzaje narzędzi, drobne naprawy hydrauliczne, wodno- kanalizacyjne, budowlane, drobne naprawy sprzętów i ich obsługa, utrzymywanie porządku, kurs BHP i minimum sanitarne. Termin szkolenia: Szkolenia zawodowe muszą być zrealizowane od lutego 2014 r. do listopada 2014...

Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej

Mediator Group SA, w okresie od 01.01.2014- 31.12.2014 r., realizuje projekt „Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1 Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej. Projekt skierowany jest do osób pochodzenia romskiego oraz dla osób z ich bezpośredniego otoczenia z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej. W projekcie weźmie udział 40 dorosłych Romów (20 K), 80 osób (40K) z otoczenia romskiego. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania: 1. Aktywizacja zawodowa osób pochodzenia romskiego- 40 dorosłych Romów (20 K) weźmie udział w szkoleniach zawodowych i doradztwie zawodowym, a 12- w stażach zawodowych; 2.Organizacja warsztatów dla otoczenia romskiego- 80 osób (40K) z otoczenia romskiego (przedstawiciele organizacji pozarządowych, jst, nauczyciele, pracownicy socjalni, służby mundurowe) weźmie udział w warsztatach. Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej Romów poprzez szkolenia zawodowe, doradztwo oraz staże, a także wzrost integracji z osobami spoza społeczności romskiej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Mediator Group S.A.  w Świdnicy Ul. Esperantystów 17 58- 100 Świdnica   Barbara Marcinkowska Koordynator Projektu Tel. 74/ 856 11 56 e- mail: marcinkowska@mediator.pl  ...