Kurs samoobrony dla kobiet

Kurs samoobrony dla kobiet

ZAPRASZAMY NA KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET !!!   ORGANIZATORAMI KURSU SĄ  MEDIATOR GROUP S.A. ORAZ DZIERŻONIOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE KYOKUSHIN Kurs rozpoczynamy 19.09.2017 r. (wtorek) o godzinie 17.45 w siedzibie KLUBU pod adresem: Osiedle Jasne 23 58-200 Dzierżoniów Trening prowadzić będzie Instruktor Marcin Staściuk – 4 DAN Informacje: 530-686-683, 605-851-890, 693-726-651 Zapisy: dkskk77@wp.pl, mediator@mediator.pl Cena kursu : 240 zł...

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świdnicy informuje, że prowadzi nabór na kurs z zakresu Pierwszej pomocy. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Cena kursu – 100 złotych od osoby Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację szkolenia wynosi 5 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – 5 godzin Forma zgłoszenia: W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go: pocztą mailową na adres: zapisy@mediator.pl pocztą na adres: MEDIATOR, ul. Trybunalska 11-13 pokój 35, 58 – 100 Świdnica faksem na numer: 530 686 683; 796 731...

NOWOŚĆ! Szkolenia dla ratowników medycznych

Szanowni Państwo, Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego przedstawia ofertę dotyczącą kursów – seminariów dla ratowników medycznych zaplanowanych na I i II kwartał 2015 r. Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775). Szkolenia w Świdnicy LP. rodzaj szkolenia ilość godzin teoretycznych ilość punktów edukacyjnych cena 1. METODY UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH I TECHNIKI WENTYLACJI CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ODDECHOWĄ 8 6 95 zł 2. POSTĘPOWANIE RATOWNICZE U PACJENTA W STANIE HIPOTERMII 8 6 95 zł 3. POSTĘPOWANIE RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH OKOŁOURAZOWYCH 8 6 95 zł 4. POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA PSYCHICZNEGO 8 6 95 zł 5. TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 8 6 95 zł 6. TOKSYKOLOGIA W PRAKTYCE RATOWNIKA MEDYCZNEGO 8 6 95 zł 7. WYKONYWANIE ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO 14 6 120 zł   Wyszczególnione powyżej formy kształcenia realizujemy w momencie, gdy liczba chętnych na poszczególne szkolenie będzie liczyła ok. 20...

TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Szanowni Państwo,   Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świdnicy zaprasza do udziału w szkoleniu: TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW cel szkolenia: Szkolenie ma na celu ćwiczenie sposobów postępowania z trudnym pacjentem i jego rodziną, z zachowaniem zarówno praw personelu jak i pacjenta, radzenia sobie ze stresem. Analiza typów charakterologicznych pacjentów, ćwiczenie optymalnych sposobów zachowania personelu w trakcie konfliktu oraz metody rozwiązywania problemów. adresaci: Pielęgniarki korzyści: Wzrost umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnym pacjentem i członkami jego rodziny. Znajomość typów charakterologicznych pacjentów i sposobów postępowania z nimi. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych z zachowaniem praw obu stron. Planowany termin rozpoczęcia: Trwa nabór miejsce szkolenia : MEDIATOR ul. Esperantystów 17, Świdnica lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykładowca: psycholog Piotr Kędziora koszt szkolenia: 150 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin) cena kursu obejmuje: udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonego wykładowcę możliwość konsultacji  indywidualnych po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne, catering (kawa, herbata) zaświadczenia ukończenia szkolenia zgłoszenie udziału: Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej www.mediator.pl Zgłoszenia uczestnictwa w kursie przyjmowane są na podstawie przesłanej do firmy MEDIATOR formularza zgłoszeniowego: – faksem na nr  74/856 11 21, – drogą pocztową na adres MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego, ul. Grodzka 1/2, 58-100 Świdnica – elektronicznie na adres e- mail: mediator@mediator.pl   Kontakt telefoniczny: Anna Ruszkiewicz specjalista ds. szkoleń tel. 074/856 11 58, fax. 074/856 11 21...

„Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo …   MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świdnicy informuje, że rozpoczyna kurs specjalistyczny: „ Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Cena szkolenia wynosi 400 złotych Termin rozpoczęcia szkolenia to 07 lutego 2014 r. godzina 14:30 Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w dniach:  07, 08, 09 lutego 2014 r. w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu Zajęcia praktyczne będą realizowane od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego: „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” wynosi 105 godzin dydaktycznych, w tym: – 35 godzin zajęć teoretycznych – 70 godzin zajęć stażowych (pracownia EKG, oddział kardiologii, pracownia testów wysiłkowych i badań Holtera)   Osoby zainteresowane, w dniu rozpoczęcia zobowiązane są dostarczyć: 1) ksero prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej 2) pierwszą wpłatę w wysokości 200 zł   Anna Ruszkiewicz specjalista ds. szkoleń tel. 74/856 11 58, fax. 74/856 11 21 e-mail:...

„Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek.

Szanowni Państwo…   MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świdnicy informuje, że rozpoczyna nabór na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – 21 lutego 2014 r. o godzinie 14:30  w siedzibie Ośrodka Mediator przy ulicy Esperantystów 17 w Świdnicy. Cena kursu wynosi 1400 złotych– ( wpłata w VI ratach- w dniu rozpoczęcia kursu należy dokonać I wpłaty w wysokości 300 zł.)   Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację szkolenia wynosi 473 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne BO – 120 godzin zajęcia teoretyczne BS – 150 godzin zajęcia praktyczne – 203 godziny   Osoby zainteresowane, w dniu rozpoczęcia zobowiązane są dostarczyć: 1) zgłoszenie ( możliwość pobrania ze strony internetowej www.mediator.pl ) 2) ksero prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 3) zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające półroczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki 4) pierwszą wpłatę w wysokości 300 zł     W przypadku zainteresowania kursem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: Anna Ruszkiewicz specjalista ds. szkoleń tel. 74/856 11 58, fax. 74/856 11 21...