Posiadane certyfikaty

nagrody

Nasze ściany zdobią:

 • Nagroda specjalna „Świdnicki gryf”
  – Najlepszy Pracodawca – 2010
  – Nagroda specjalna od Prezydenta Miasta – 2008
  – Najlepszy pracodawca – 2008
 • Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy – nagroda wiarygodności i jakości gospodarczej, pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego:
  – 2010,
  – 2009 – Złota Statuetka,
  – 2008,
  – 2007,
 • Nagroda „Firma Roku Primus Inter Pares” – 2007 – nagroda przyznawana Firmie inwestującym w kapitał ludzki, pod patronatem Ministra Gospodarki,
 • „ Muflon” – nagroda w plebiscycie gospodarczym przyznawana firmie wnoszącej wkład w rozwój regionu wałbrzyskiego:
  – 2010 – I miejsce w kategorii „Najlepsza Firma Odpowiedzialnego Biznesu”,
  – 2009 – II miejsce w kategorii „Firma Odpowiedzialnego Biznesu”,
  – 2009 – Nagroda Główna i I miejsce w kategorii „Najlepsza usługa”,
  – 2008 – II miejsce w kategorii „Najlepsza usługa” ,
 • Dyplom laureata I miejsca w plebiscycie Gazety Wrocławskiej „ Rzetelna Firma” – 2002,
 • Certyfikat Przedsiębiorstwo „Fair Play”, Nagroda przyznawana przez Kapitułę przy Krajowej Izbie Gospodarczej w dowód uznania dla zaangażowania w podtrzymywanie najważniejszych standardów rzetelności i uczciwości w zarządzaniu oraz działania zgodnie z zasadami etyki biznesowej:
  – 2008
  – 2003 – „ Złoty Certyfikat”
  – 2002,
  – 2001,
 • Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000 wydany przez Dekra Intertek Certyfication GmBH – w zakresie usług szkoleniowych i doradztwa personalnego i zawodowego
 • Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i audytorskich, wydany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego,
 • Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych,

Pozostałe wyróżnienia:

 • jako jedna z 5 polskich firm i jedyna świadcząca usługi szkoleniowo – doradcze, otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Europejskiej Nagrody Jakości Dekra Awards w Stuttgardzie,
 • w ogólnopolskim rankingu firm szkoleniowych, organizowanym przez redakcje branżowego magazynu Home&Market i Instytut Analiz Gospodarczo – Ekonomicznych ( 2008 ):
  – 5 miejsce wg kryterium wysokości pozyskanej dotacji w ramach POKL,
  – 4 miejsce wg kryterium liczby projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POKL,