NOWOŚĆ! Szkolenia dla ratowników medycznych

Szanowni Państwo,

Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego przedstawia ofertę dotyczącą kursów – seminariów dla ratowników medycznych zaplanowanych na I i II kwartał 2015 r.

Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

Szkolenia w Świdnicy

LP. rodzaj szkolenia ilość godzin teoretycznych ilość punktów edukacyjnych cena
1. METODY UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH I TECHNIKI WENTYLACJI CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ODDECHOWĄ 8 6 95 zł
2. POSTĘPOWANIE RATOWNICZE U PACJENTA W STANIE HIPOTERMII 8 6 95 zł
3. POSTĘPOWANIE RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH OKOŁOURAZOWYCH 8 6 95 zł
4. POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA PSYCHICZNEGO 8 6 95 zł
5. TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 8 6 95 zł
6. TOKSYKOLOGIA W PRAKTYCE RATOWNIKA MEDYCZNEGO 8 6 95 zł
7. WYKONYWANIE ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO 14 6 120 zł

 

Wyszczególnione powyżej formy kształcenia realizujemy w momencie, gdy liczba chętnych na poszczególne szkolenie będzie liczyła ok. 20 osób.

468