KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO DWUP

33 mln zł na pomoc dla młodych bez pracy – konkurs ofert trwa

W ramach aktualnego naboru DWUP przeznaczy blisko 33 mln zł na pomoc młodym, w wieku 15-29 lat pozostającym bez pracy, którzy nie uczestniczą   w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Właśnie trwa konkurs, który ma wyłonić instytucje udzielające wsparcia młodzieży NEET. Działania te będą możliwe dzięki unijnemu Programowi Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekty przyjmowane są do końca lipca.

Projekty dla młodych

Działania z młodymi Dolnoślązakami – według planu – zaczną się przede wszystkim od identyfikacji ich
predyspozycji zawodowych oraz analizy pomysłu na nowe zajęcie. W ramach dodatkowych działań uczestnicy
projektów, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogli liczyć m. in. na kontynuowanie nauki, staże, praktyki,
szkolenia, dopłatę dla pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy. Osoby, które zdecydują się na pracę poza swoim miejscem zamieszkania mogą otrzymać pomoc w postaci np. sfinansowania kosztów dojazdów, albo też fundusze na zagospodarowanie w nowym miejscu.

W ramach programu PO WER będzie możliwość skorzystania także z bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ponad 20 tys. zł).

Nabór, który potrwa do 31 lipca jest nie tylko adresowany do urzędów pracy, publicznych służb zatrudnienia
i ochotniczych hufców pracy, ale też do agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, dialogu społecznego, czy też partnerstwa lokalnego.

Więcej informacji: www.power.dwup.pl.