Centrum Egzaminacyjne ECDL

MEDIATOR GROUP S.A. od  31.12.2013 r. jest Certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL i posiada uprawnienia do organizowania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności  Komputerowych ECDL.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego.

certyfikat-ecdl-2015
ECDL Start

ECDL Start

jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL Core. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy.

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że uczestnik ma możliwość kontynuowania zdawania egzaminów w ciagu 3 lat od daty pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL Core i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

ECDL Start jest adresowany do tych kandydatów, którzy z różnych powodów nie potrzebują potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego. Pozwala uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość zewnętrznym egzaminem poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.

ECDL Core (European Computer Driving Licence)

ECDL Core (European Computer Driving Licence)

zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, baz danych czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Wertyfikacja tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.


Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Użytkowanie baz danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

CENNIK CERTYFIKACJI ECDL

EGZAMIN Normalny /Ulgowy Cena brutto w zł
Pierwszy egzamin z puli podstawowej* N 162
U 98
Kolejny egzamin z puli podstawowej* N 62
U 50
Egzamin z puli podstawowej*- poprawkowy N 62
U 50

N – ceny normalne
U – ceny ulgowe
X – ceny normalne i ulgowe

*Pula podstawowa obejmuje egzaminy START/CORE/BASE/S1/S2/S3, a więc:

 • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (START/CORE)
 • Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami (START/CORE
 • Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1)
 • Podstawy pracy w sieci (BASE – B2)
 • Przetwarzanie tekstów (START/CORE/BASE – B3)
 • Arkusze kalkulacyjne (START/CORE/BASE – B4)
 • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (START/CORE)
 • Użytkowanie baz danych (START/CORE/STANDARD – S1)
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna (START/CORE/STANDARD – S2)
 • IT Security (STANDARD – S3)

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT 23%.

Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w  wieku poniżej 26 lat, posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

Więcej informacji pod adresem:

www.ecdl.pl