JĘZYK MIGOWY

poziom podstawowy

 

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych w wszelkiego rodzaju urzędach i instytucjach społecznych, które mają w swojej pracy do czynienia z osobami niesłyszącymi oraz tych, które chcą się nauczyć podstawowej komunikacji z osobami z wadami słuchu.

Poziom kursu

Poziom podstawowy.

Cel kursu

  • zwrócenie uwagi na problematykę i szczególne potrzeby osób głuchych,
  • opanowanie podstaw wiedzy o języku migowym, gramatyki języka migowego i umiejętne zastosowanie w komunikacji z osobami głuchymi,
  • sprawne posługiwanie się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi,
  • opanowanie blisko 600 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami polskiego języka migowego (SJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).
  • przygotowanie do dalszego kształcenia lub samokształcenia.

Plan kursu

Kurs prowadzony będzie w wymiarze 60 lekcji po 60 minut, dwa razy w tygodniu po 2 godziny, bądź systemem weekendowym

kurs - język migowy

Miejsce zajęć

Zajęcia prowadzone będą w naszym Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym, przy ul. Esperantystów 17 w Świdnicy.

Po kursie

  • Możliwość zapisu na kurs na poziomie udoskonalającym lub zaawansowanym.
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 


Kurs:

Język migowy

l

Ilość lekcji:

60

Czas trwania jednej lekcji:

60 min

Ilość lekcji w tygodniu:

2 x 2 lekcje

Uwaga !!! Istnieje możliwość dofinansowania kursu przez Powiatowy Urząd Pracy, dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu – Pomoc dla Pracodawców Inwestujących w Kadry

Kontakt

Plan zajęć oraz szczegółowe informację uzyskać można pod numerem telefonu: 74 856 11 20 lub na e-mail.
e-mail