Mediator Group S.A zaprasza do składania ofert na objęcie stanowiska pośrednika pracy, w ramach procedury rozeznania  rynku.

W związku z realizacją Projektu  nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16, „Aktywna młodzież na Śląsku” realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Oferty należy składać do dnia 30.05.2017r

Załącznik:
Wstep_do_rozeznania_rynku_posrednictwo_pracy

 

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

24 maja 2017