Mediator Group S.A. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 120 godzin szkoleń w zakresie: „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”,w okresie od czerwca 2017 r. do lipca 2017 r.

W ramach procedury badania rynku, Mediator Group S.A. z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. K. Wielkiego 22/7, realizujący w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2018 Projekt nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16, „Aktywna młodzież na Śląsku” w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020., zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 120 godzin szkoleń w zakresie:

„Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”,w okresie od czerwca 2017 r. do lipca 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 120 godzin szkoleń podnoszących kwalifikacje uczestników projektu, w trybie dostosowanym do ich potrzeb (weekendy/ w tygodniu), w okresie od czerwca 2017 do lipca 2017 r., na terenie woj. śląskiego ( miejscowość uzależniona od zebrania się grupy) w zakresie:Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz przeprowadzenie egzaminów uczestników szkolenia.

Załącznik:
rozeznanie_rynku_-_szkolenia_sprzedawca

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

15 maja 2017