Mediator Group S.A. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 240 godzin szkoleń w zakresie ”Pracownik biurowy IT” i „Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej” , w okresie od maj 2017r. do lipiec 2017r.

W ramach procedury rozeznania rynku, Mediator Group S.A. z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. K. Wielkiego 22/7, realizujący w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2018 Projekt nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16, „Aktywna młodzież na Śląsku” w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020., zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 240 godzin szkoleń w zakresie ”Pracownik biurowy IT” i „Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej” , w okresie od maj 2017r. do lipiec 2017r.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 240 godzin szkoleń podnoszących kwalifikacje uczestników projektu, w trybie dostosowanym do ich potrzeb (weekendy/ w tygodniu), w okresie od maj 2017 do lipiec 2017r, na terenie woj. śląskiego ( miejscowość uzależniona od zebrania się grupy) w zakresie: „Pracownik biurowy IT” oraz przeprowadzenie egzaminów dla uczestników szkolenia.

Załącznik:
Rozeznanie_rynku_pracownik_biurowy_IT_i_grafik_komputerowy_z_elementami_fotografii_reklamowej

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

10 kwietnia 2017