Mediator Group S.A zaprasza do składania ofert na zrealizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej oraz Pracownik biurowy IT , w ramach procedury rozeznania rynku.

W związku z realizacją Projektu  nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16, „Aktywna młodzież na Śląsku” realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Mediator Group S.A zaprasza do składania ofert na zrealizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej  oraz Pracownik biurowy IT , w ramach procedury rozeznania rynku. Oferty należy składać do dnia 14.04.2017 do godz. 16.00 w Biurze Projektu w Katowicach, ul. Gallusa 12 lub do siedziby firmy Mediator Group S.A. w Świdnicy (58-100), ul. Trybunalska 11-13 lok. 35, drogą mejlową lub pocztą/kurierem.

Załącznik:

Wstep_do_rozeznania_rynku_szkolenia_zawodowe

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

10 kwietnia 2017