Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego

Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego

W związku z realizacją Projektu nr POWR.02.07.00‐00‐0037/16 pt. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego, w ramach procedury rozeznania rynku. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.10.2017 r.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej:

  1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
  2. Załącznik nr 2 – oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań
  4. rozeznanie_rynku_2_7
  5. wstęp do rozeznania rynku
  6. notatka_z_rozeznania_rynku_16_10_2017
Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

9 października 2017