Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi usługi wynajmu pomieszczeń na biuro pośrednictwa pracy

Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi usługi wynajmu pomieszczeń na biuro pośrednictwa pracy

W związku z realizacją projektu nr WND- POWR.01.02.01-24-0144/16 pn. „Aktywna młodzież na Śląsku” realizowany w ramach Osi Priorytetowej  I. Osoby młode na rynku pracyDziałania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi wynajmu pomieszczeń na biuro pośrednictwa pracy w terminie do 06.10.2017.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej:

rozeznanie_-_biuro_posrednictwa_pracy

zalacznik_nr_1_do_rozeznania_rynku

zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

2 października 2017