Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi wynajmu sali na doradztwo indywidualne i warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej

Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi wynajmu sali na doradztwo indywidualne i warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej

W związku z realizacją Projektu nr POWR.02.07.00‐00‐0037/16 pt. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi wynajmu sali na doradztwo indywidualne i warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej:
Badanie_rynku_wynajem_sali
Zalacznik_nr_1_do_badania_rynku

Zaalcznik_nr_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan

 

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

2 października 2017