Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

W związku z realizacją projektu POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów” realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. firma Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na pełnieniu funkcji asystenta ds. pracy w jednej z miejscowości, w której realizowany jest projekt tj: Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Wałbrzych (2 osoby) w wymiarze 30 godzin miesięcznie przez pięciu asystentów.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe – asystent
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań
  5. Rozstrzygnięcie
Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

9 października 2017