Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na asystenta ds pracy dot. realizacji projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na asystenta ds pracy dot. realizacji projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

W związku z realizacją projektu POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów” realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. firma Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na pełnieniu funkcji asystenta ds. pracy w miejscowości, w której realizowany jest projekt tj: Wałbrzych (2 osoby) w wymiarze 30 godzin miesięcznie przez każdego z asystentów.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej:

Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_braku_powiazan
Zapytanie_ofertowe_asystent
Zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego
Zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

14 listopada 2017