Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów dla 65 Uczestników projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów dla 65 Uczestników projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

W związku z realizacją projektu POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów” realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. firma Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkoleń zawodowych  prowadzących do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów dla 65 Uczestników projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów” .

Załącznik:

Zapytanie_ofertowe
Zalacznik_nr_1
Zalacznik_nr_2
Zalacznik_nr_3
Zalacznik_nr_4

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

18 grudnia 2017