Mediator Group S.A. zaprasza na szkolenie z JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO (JPK)

Mediator Group S.A. zaprasza na szkolenie z JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO (JPK)

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze Strukturami Jednolitego Pliku Kontrolnego, z naciskiem na składaną comiesięczną informację JPK_VAT z uwzględnieniem zmian planowanych w przyszłości przez Ministerstwo Finansów. Należy jednak pamiętać, że na wezwanie organów podatkowych, mikro, mali i średni przedsiębiorcy, będą musieli dostarczać pozostałe struktury JPK.

W trakcie szkolenia będą omówione także inne zmiany, które już weszły w życie oraz takie, których wejście w życie nastąpi w trakcie roku 2018 r. Zmiany te mają ułatwić wzajemną, elektroniczną kontrolę kontrahentów pod kątem oceny ich rzetelności. Brak wzajemnej kontroli może skutkować dotkliwymi konsekwencjami podatkowymi.

W trakcie szkolenia będą omówione także zagadnienia prawne związane ze strukturami w kontekście ostatecznych, opublikowanych wyjaśnień Ministerstwa Finansów, w szczególności co do statusu JPK_VAT oraz sposobu umocowania do podpisywania JPK_VAT oraz pierwszych prawidłowości składanych dotychczas plików JPK_VAT. W trakcie szkolenia przekażemy Państwu możliwe informacje, również wykraczające poza podatek VAT, które mogę stanowić podstawę podjęcia przez organy podatkowe czynności w Państwa firmie. Szkolenie ma również na celu przekazanie wiedzy o różnych możliwościach jakie dają organom podatkowym informacje zawarte w JPK_VAT.

W trakcie szkolenia zostaną również omówione zagadnienia związane z zawartością struktur JPK_KR,  JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG, w szczególności pod kątem występujących w  praktyce rozwiązań wynikających z problemów z danymi zawartymi w bazach danych programów księgowych (np. aktualizacja danych w bazie a oryginalne zapisy w dokumentach, czy też korekta JPK a zamknięte w systemie ewidencje za dane okresy rozliczeniowe). W trakcie szkolenia wskazane także zostaną potencjalne aspekty wykorzystania plików przez organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów.

Dodatkowo, omówionych zostanie szereg innych zagadnień wymienionych w programie szkolenia oraz poruszonych przez uczestników w trakcie szkolenia.

 

PROGRAM 

Szkolenie „Jednolity Plik Kontrolny ” skierowane jest do księgowych, księgowych budżetowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, informatyków oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi aspektami JPK.

I. Planowane zmiany w zakresie uszczelnienia systemu VAT – wzajemna kontrola kontrahentów jako metoda oceny rzetelności podatników VAT

1. Wzajemna kontrola podatników jako narzędzie uszczelniania systemu VAT:
a) ustawa z dnia 27 października 2017 o zmianie Ordynacji podatkowej (wchodzi w życie z początkiem 2018 r.):
– możliwość sprawdzanie rzetelności kontrahenta pod kątem składania deklaracji oraz wpłacania podatku,
– możliwość sprawdzanie przez kupującego ujęcia przez kontrahenta faktur sprzedaży w rozliczeniu podatkowym,
– metody sprawdzania kontrahenta pod katem informacji dostępnych od 2018 r.
b) Projekt z dnia 20 września 2017 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług:
– Rejestr Podatników VAT Czynnych dostępny dla podatników,
– zakres danych zawartych w Rejestrze oraz częstotliwość ich aktualizacji,
– obowiązek zapłaty na rzecz podatników VAT czynnych na rachunki bankowe wykazane w Rejestrze,
– konsekwencje w PIT i CIT w razie zapłaty na rachunek nie znajdujący się w rejestrze oraz solidarna odpowiedzialność w zakresie podatku VAT.

II. JPK_VAT jako informacja podatkowa – aspekty prawne i praktyczne

1. Podstawa prawna przekazywania JPK_VAT – wątpliwości prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:
a) status prawny JPK_VAT – informacja podatkowa czy deklaracja podatkowa – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów?
b) czy składać korekty JPK_VAT oraz w jakim zakresie?
c) konsekwencje karne skarbowe związane z JPK_VAT – w szczególności czy składać czynny żal w związku z korektą JPK_VAT w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów?
d) jak umocować osobę do podpisywania JPK_VAT? Czy UPL-1 jest właściwe do umocowania do podpisywania JPK_VAT? – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.
2. Ujęcie poszczególnych rodzajów transakcji w JPK_VAT:
a) transakcje krajowe,
b) transakcje objęte odwrotnym obciążeniem (krajowe, import usług, WNT itp.),
c) import towarów – jaki dokument wykazać i kogo wykazać jako kontrahenta?,
d) sprzedaż na rzecz osób fizycznych w JPK_VAT – sprzedaż paragonowana i fakturowana,
e) jak ujmować NIP krajowy i zagraniczny w JPK_VAT?
f) data sprzedaży w JPK_VAT – kiedy obowiązkowa?
g) sprzedaż zwolniona w JPK_VAT,
h) w jakich sytuacjach w JPK_VAT można ująć dokumenty wewnętrzne?
i) ulga na złe długi oraz inne korekty w JPK_VAT – jak prawidłowo wykazać?
j) inne praktyczne zagadnienia poruszone przez uczestników.
3. Walidacja i wykorzystanie struktur JPK_VAT przez Ministerstwo Finansów:
a) procedura walidacyjna Ministerstwa Finansów – jakie dane będą sprawdzane w strukturze JPK_VAT – walidacja krok po kroku,
b) jakie błędy spowodują, że podatnik będzie wzywany do korekty JPK_VAT?
c) jak we własnym zakresie sprawdzić (walidować) utworzoną strukturę JPK_VAT?
d) walidowanie JPK_VAT we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów,
4. JPK_VAT jako narzędzie kontroli podatników:
a) wykorzystanie JPK_VAT jako źródła informacji o podatnikach:
– wykorzystanie JPK_VAT do weryfikacja rozliczeń między podatnikami VAT (sprawdzanie krzyżowe faktur, sprawdzanie ujęcia ulgi na złe długi, sprawdzanie wzajemnego wykazania odwrotnych obciążeń),
– inne ustalenia jakie mogą być dokonane przy użyciu JPK_VAT przez Ministerstwo Finansów, w szczególności do egzekucji zaległości podatkowych, rozliczeń transakcji VAT-UE oraz transakcji z podmiotami powiązanymi.
5. Konsekwencje błędów i nieprawidłowości wykrytych w JPK_VAT:
a) wezwanie do korekty JPK_VAT oraz związane z tym konsekwencje karne skarbowe,
b) wszczynanie kontroli oraz postępowań na podstawie nieprawidłowości wykrytych w JPK_VAT – wyjątki i ograniczenie praw podatnika oraz możliwe konsekwencje.

III. Struktury JPK dostarczane na żądanie organów podatkowych:

1.Podstawa prawna żądania struktur przez organy podatkowe:
a) w jakich sytuacjach organ podatkowy może żądać plików JPK?,
b) struktury JPK a przepisy o prowadzeniu ksiąg podatkowych – czy JPK to nowa księga podatkowa?
c) dowody księgowe w „tradycyjnej” formie a dowody księgowe w JPK,
d) podstawa prawna i zasady ogłaszania nowych struktur,
e) niejasne konsekwencje prawne nie spełnienia żądania organu podatkowego – kontrowersje prawne,
f) odpowiedzialność podmiotów usługowo prowadzących księgi za dostarczanie JPK
2.Okresy rozliczeniowe a JPK:
a) za jakie okresy rozliczeniowe będą dostarczane pliki JPK na żądania organu podatkowego? Czy obowiązek ten obejmie okresy sprzed 1 lipca 2016 r. dla dużych przedsiębiorców oraz sprzed 1 lipca 2018 r. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców? – kontrowersje prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów,
b) zmiany struktur JPK a okresy rozliczeniowe – w jakich strukturach dostarczać JPK za poszczególne okresy w przypadku zmiany struktur JPK w czasie?
3.JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB – praktyczne aspekty struktur:
a) omówienie zakresu pozostałych struktur,
b) struktura księga rachunkowa JPK_KR,
c) struktura faktury JPK_FA,
d) struktura dokumentów magazynowych JPK_MAG,

Wyżej wymienione struktury zostaną omówione pod kątem:

  • zawartości merytorycznej – pola obowiązkowe, nieobowiązkowe, opcjonalne, rodzaje pól danych,
  • źródła danych eksportowanych do poszczególnych struktur,
  • problemów które mogą wystąpić w związku z aktualizacją informacji w bazach danych oraz wykorzystania różnych programów i baz danych,
  • prezentacji informacji zawartych w strukturach w odniesieniu do danych zawartych w programów księgowych,
  • zakresu ewentualnych żądań organu podatkowego w kontekście możliwości eksportu tych danych z programów księgowych,
  • prezentacji w strukturach dokumentów wystawianych i otrzymywanych w różnych walutach,
  • możliwości przerzucenia generowania niektórych struktur na inne podmioty (dot. JPK_WB)

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK 

Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń. Współpracownik Kancelarii Doradztwa Podatkowego TAX SUPPORT CENTER Sp. z o. o. z Wrocławia. Były pracownik kancelarii podatkowych oraz były pracownik organów podatkowych, trener, coach, absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług. W latach 2003–2011 i 2012-2014 pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. W latach 2011–2012 pracował w Spółce z o.o. jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego oraz szkoleń podatkowych. Od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, głównie w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie prowadzi szkolenia w zakresie przepisów Ordynacji Podatkowej, w tym zagadnień dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz podatków VAT i CIT. W ramach pracy w organach podatkowych brał również udział w trakcie międzynarodowych spotkań pracowników organów podatkowych FISCALIS organizowanych przez Izbę Skarbową we Wrocławiu, gdzie prowadził w języku angielskim wykłady w zakresie procedury kontroli podatkowej w Polsce. Autor i współautor prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 19 luty 2018
Godziny szkolenia: 10.00 – 16.00 
Miejsce szkolenia: ul. Trybunalska 11-13, lok. 35
                                   58-100 Świdnica
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 490 zł + 23% VAT *
* cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat
Informacje: zapisy prowadzimy pod numerem telefonu: 530-686-683, 74-856-11-20
bądź zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: mediator@mediator.pl

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

31 stycznia 2018