Oferta szkoleń - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenia dla pracowników teraz do 100 % finansowane z Urzędu Pracy

Mediator Group S.A zaprasza  na szkolenia finansowane z  budżetu Urzędu Pracy przez Krajowy Fundusz SzkoleniowyPomoc dla Pracodawców Inwestujących w Kadry.

Szkolenia z Urzędu Pracy
I

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
 • Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy poprawi zarówno pozycję Firmy jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
I

Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?

 • Z środków KFS finansowane mogą być kursy, szkolenia, studia podyplomowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
I

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

 • Pomagamy Pracodawcom w wypełnieniu wniosku oraz załączników, które następnie składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
I

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

 • Dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
 • Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca także może skorzystać z finansowania z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
 • W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.
I

Priorytety na rok 2017

W roku 2017 na wsparcie mogę liczyć przede wszystkim osoby zatrudnione w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, a także opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Pomoc trafi również do osób, które przez co najmniej 15 lat wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Istotne będą również zawody deficytowe.

źródło:  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Zalety szkoleń finansowanych z KFS
 • Szkolenia  finansowane są nawet do 100% wartości.
 • Obok aktualnie prowadzonych szkoleń, możliwe jest indywidualne ustalenie formy, tematyki i terminu szkoleń, które będą w całości dostosowane do Państwa potrzeb i branży.
 • Mediator Group S.A zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzeniem ankiety potrzeb szkoleniowych w Państwa firmie, przygotowaniem odpowiednich szkoleń, organizacją szkoleń i wszystkimi formalnościami związanymi z dofinansowaniem.
 • Szkolenia będą prowadzone w komfortowych salach szkoleniowych naszej firmy w Świdnicy lub u Państwa w firmie przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów biznesu.
Aktualnie prowadzone szkolenia:
JĘZYKOWE
 • Business English
 • Legal English
 • General English
 • English in projects
 • Język medyczny w języku angielskim, niemieckim, włoskim
 • Język techniczny w języku angielskim, niemieckim, włoskim
 • Język migowy
 • Podstawy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego
 • Język polski dla obcokrajowców
MEDYCZNE
 • Szkolenia pielęgniarek i położnych: specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne,
 • Szkolenia dla ratowników medycznych
 • Pierwsza pomoc
 • Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów
ROZWÓJ OSOBISTY
 • Komunikacja
 • Autoprezentacja
 • 5 kroków do sukcesu
 • Zakaz Narzekania – czyli jak panować nad emocjami i nawykami
MARKETING
 • Public Relations jako forma skutecznej promocji
 • Marketing w internecie
 • Planowanie skutecznych kampanii reklamowych – Case Study + warsztaty
 • Zarządzanie strategią reklamową, współpraca z agencją
 • Planowanie mediów w kampaniach reklamowych
 • Facebook – reklama i promocja w portalach społecznościowych
 • Reklama w Google AdWords – linki sponsorowane od podstaw
 • Marketing internetowy od podstaw – promocja firmy w internecie
 • Brief kreatywny i brief mediowy – podstawy działań reklamowych
 • Public Relations w NGO – budowa wizerunku organizacji
 • Marketing i PR w projektach kulturalnych
KOMPUTEROWE
 • Kursy i egzaminy ECDL Core i Start
HANDLOWE
 • Jak na nowo nauczyć się sprzedawać
 • Zarządzanie i efektywność menedżerska
 • Sprzedaż
 • Zarządzanie
FUNDUSZE UNIJNE
 • Fundusze na kulturę – źródła i możliwości
 • Fundusze dla przedsiębiorców – źródła i możliwości
 • Nowa perspektywa Finansowa 2014 – 2020, obszary wsparcia i skuteczne aplikowanie o środki unijne/pisanie projektów unijnych – warsztaty
 • Ewaluacja projektów
 • Rozliczanie projektów
 • Zamówienia publiczne w projektach unijnych
 • Jak przygotować się do kontroli projektu
PRAWO I ADMINISTRACJA
 • Partnerstwo publiczno- prywatne
 • Zamówienia Publiczne
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Współpraca pomiędzy JST a NGO
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
 • Zindywidualizowane techniki uczenia się i motywowania
 • Zarządzanie zmianą
 • Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych
 • Wykorzystanie prezentacji multimedialnej jako narzędzia do doskonalenia metod pracy nauczycieli oraz wzbogacenia procesu edukacyjnego
 • Wspieranie i motywowanie ucznia do nauki
 • Technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy edukacyjnej
 • Sześciolatek w szkole podstawowej – jaki jest i jak z nim pracować
 • Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami – jak zmienić walkę we współpracę
 • Standard komunikacji z rodzicami sposobem na lepsza współpracę
 • Radzenie sobie z mobbingiem rodziców wobec nauczycieli
 • Przygotowanie do stosowania metody coachingowej jako metody pracy wspierającej rozwój uczniów
 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy pracowników administracji szkoły
 • Komunikacja interpersonalna w szkole – jak mówić i słuchać, by osiągnąć sukces
 • Jak uczyć dzieci rozwiązywania konfliktów
 • Elementy grafiki komputerowej w pracy nauczyciela
 • Coaching w szkole
 • Coaching menadżerski ( także warsztaty)
 • Budowanie zespołu, czyli jak tworzyć lepsze relacje międzyludzkie
 • Uczeń ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju
 • Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów
 • Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
KURSY ZAWODOWE
 • Wózki widłowe
 • BHP
 • Bukieciarz / florysta
 • Barista
 • Kelner
 • Szkolenia okresowe kierowców zawodowych
 • Kursy ADR
 • Kursy ADR- cysterny
 • Kursy mocowanie ładunków w transporcie drogowym
 • Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą
 • Nienormatywne przewozy drogowe.
 • Szkolenie przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych
 • Szkolenie z zakresu systemu tachografów cyfrowych dla kierowców
 • Ergonomia dla kierowców

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Barbara Marcinkowska
tel. 74 856 11 20, kom. 530 686 683
adres e-mail: mediator@mediator.pl
adres do korespondencji: Mediator Group S.A. ul. Trybunalska 11-13 pok. 35, Świdnica 58-100

e-mail