Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów

E

Grupa docelowa

Szkolenie szczególnie skierowane jest dla rodziców, a także wszystkich osób, które sprawują opiekę nad dziećmi.

E

Cel kursu

 • Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom.
 • Dzięki szkoleniu dowiecie się Państwo jak postąpić w przypadku gdy dziecko się zadławi, oparzy lub straci przytomność. Podczas szkolenia odpowiemy Państwu na wiele ważnych pytań związanych z pierwszą pomocą dzieciom.
E

Zakres szkolenia

 1. Pierwsza pomoc – aspekty prawne i etyczne.
 2. Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie się przed zakażeniem.
 3. Zatrzymanie krążenia i oddychania (bezdech, zasłabnięcie, utrata przytomności) – resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
 4. Łańcuch przeżycia.
 5. Zasady powiadamiania ratunkowego.
 6. Ocena poszkodowanego.
 7. Stany zagrożenia życia związane z układem nerwowym (drgawki).
 8. Urazy: obrażenia tkanek miękkich (stłuczenia, rany), krwotok, urazy.
 9. Urazy kończyn: złamania, skręcenia, zwichnięcia.
 10. Urazy głowy, kręgosłupa i klatki piersiowej.
 11. Oparzenia termiczne i chemiczne – postępowanie.
E

Sprzęt i aparatura

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem medycznym w postaci: ● fantomów do resuscytacji dorosłego,     ● fantomów do resuscytacji dziecka, ● fantomów do defibrylacji, ● automatycznych defibrylatorów AED,  ● worków samorozprężalnych, ● butli tlenowej, ● noszy, ● kołnierzy szyjnych, ● szyn wyciągowych, ● aspiratora jodu, ●  respiratora transportowego i innego, drobnego sprzętu medycznego.

Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów
E

Metody szkolenia

Tradycyjny wykład ograniczony do niezbędnego minimum wzbogacony dużą ilością zajęć praktycznych aktywizujących uczestników. Forma warsztatów i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności praktycznych jest przystępna i zrozumiała dla osób nie związanych zawodowo z medycyna.
E

Po kursie

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenie.
E

Miejsce zajęć

Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe, przy ul. Trybunalska 11-13 pok.35 w Świdnicy.
E

KWarsztaty

ilość godzin: 5

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Aneta Oskwarek

tel. 530 686 683; 796 731 688

e-mail