SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  NA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

Szkolenie kierowane jest dla osób indywidualnych pragnących nabyć umiejętność udzielenia pierwszej pomocy oraz do pracodawcy, który zgodnie z wymogami art. 209 Kodeksu Pracy jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Natomiast na podstawie zapisów  § 44 ust.3  Rozporządzenia          w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu powinien umieć samodzielnie udzielić pierwszej pomocy w najbardziej typowych zdarzeniach z życia codziennego.

Plan szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – czas trwania 6 godzin

Wykładowcy:  wykwalifikowana kadra ratowników medycznych

Cena za osobę – 100 zł brutto

 

Termin kursu: Trwają zapisy

 

ZAPISY:

Telefonicznie: 74 656 11 20, 530 686 683

email z danymi :  mediator@mediator.pl

  • Imię
  • Nazwisko
  • Nr telefonu
  • Nazwa zgłaszanej jednostki
  • liczba zgłaszanych osób

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

9 września 2017