Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r.    o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

 

Cel kształcenia : Pielęgniarka, położna rozpozna stan nagłego zagrożenia zdrowotnego          i podejmie działania resuscytacyjne u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

 

Czas trwania kształcenia : Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizacje programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych,      w tym:

 

  • zajęcia teoretyczne – 30 godzin,
  • ćwiczenia w warunkach symulowanych – 25 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 30 godzin.

 

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90 % łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10 % , co stanowi nie więcej niż 9 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

Cena za osobę – 400 zł brutto

 

Termin kursu: Trwają zapisy

Wymagane dokumenty : ksero prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej

 

ZAPISY:

Telefonicznie: 74 656 11 20, 530 686 683

email z danymi :  mediator@mediator.pl

  • Imię
  • Nazwisko
  • Nr telefonu
  • Nazwa zgłaszanej jednostki
  • liczba zgłaszanych osób

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!