ZAPRASZAMY NA KURS W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

ZAPRASZAMY NA KURS W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kurs prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2017 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Posiadamy akceptację i zatwierdzenie programu kursu przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

Czas trwania kursu: 66 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć  praktycznych.

 

Wykładowcy:  wykwalifikowana kadra ratowników medycznych oraz psychologów

 

Adresaci kursu: to pracownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,       w szczególności : WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Straż Graniczna, Policja.

 

Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno – praktycznym oraz wydaniem imiennego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniem tytułu „RATOWNIKA”

 

Cena za osobę – 650 zł brutto ( możliwość negocjacji ceny w zależności od liczby uczestników )

 

Termin kursu: Trwają zapisy

 

ZAPISY:

Telefonicznie: 74 656 11 20, 530 686 683

email z danymi :  mediator@mediator.pl

  • Imię
  • Nazwisko
  • Nr telefonu
  • Nazwa zgłaszanej jednostki
  • liczba zgłaszanych osób

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

RECERTYFIKACJA KPP

 

Koszt: 250 zł brutto

Zapisy na egzamin:

email z danymi :  mediator@mediator.pl

  • Imię
  • Nazwisko
  • Nr telefonu
  • Nazwa zgłaszanej jednostki
  • liczba zgłaszanych osób
Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

9 września 2017