MEDIATOR GROUP S.A. zaprasza na szkolenie TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

MEDIATOR GROUP S.A. zaprasza na szkolenie TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Szkolenie ma na celu ćwiczenie sposobów postępowania z trudnym pacjentem i jego rodziną, z zachowaniem zarówno praw personelu jak i pacjenta, radzenia sobie ze stresem. Analiza typów charakterologicznych pacjentów, ćwiczenie optymalnych sposobów zachowania personelu w trakcie konfliktu oraz metody rozwiązywania problemów.   TERMIN SZKOLENIA – 25 LISTOPAD 2017 – 8 godzin   MIEJSCE SZKOLENIA –ul. Trybunalska 11-13 lok. 35, Świdnica   OSTATNIE WOLNE MIEJSCA – CENA PROMOCYJNA 190 ZŁ     Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.     Zadzwoń ! tel. 74 856 11 20 kom. 530 686 683   www.mediator.pl e-mail: mediator@mediator.pl...
Projekt nr POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Projekt nr POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Projekt nr POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”   Mediator Group S.A., w okresie od 01.10. 2017 r.- 31.03.2019r., realizuje projekt „Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. CEL PROJEKTU: Celem Projektu jest kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia 65 (38K, 27M) członków dolnośląskiej społeczności romskiej z Legnicy, Kłodzka, Kamiennej Góry i Wałbrzycha a także działania przyczyniające się do poprawy umiejętności poruszania się po rynku pracy, niwelowania barier utrudniających zatrudnianie Romów oraz integrację ze społecznością większościową.   OFERTA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: W ramach projektu zaplanowano następujące działania: Określenie ścieżki zawodowej- spotkania z doradcą zawodowym, stworzenie IPD Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej Szkolenia zawodowe Czteromiesięczne staże zawodowe INFORMACJE DODATKOWE: Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu, u asystentów ds. pracy w miastach realizacji projektu, na stronie internetowej www.mediator.pl Biuro Projektu: 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 11-13 lok 35   Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.03.2019 Wartość projektu: 778 120,00 zł Kwota dofinansowania: 754 776,00 zł Załączniki: deklaracja_uczestnictwa oswiadczenie_w_momencie_przystapienia_do_projektu oswiadczenie_o_zarejestrowaniu_w_PUP regulamin   harmonogram_wsparcia_XI_2017 harmonogram_wsparcia_XII_2017  harmonogram_wsparcia_I_2018 harmonogram_wsparcia_II_2018 harmonogram_wsparcia_III_2018 harmonogram_wsparcia_IV_2018 harmonogram_wsparcia_V_2018 harmonogram_wsparcia_VI_2018 harmonogram_wsparcia_VII_2018 harmonogram_wsparcia_VIII_2018 harmonogram_wsparcia_IX_2018 harmonogram_wsparcia_X_2018...
Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego

Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego

W związku z realizacją Projektu nr POWR.02.07.00‐00‐0037/16 pt. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego, w ramach procedury rozeznania rynku. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.10.2017 r. Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej: Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań rozeznanie_rynku_2_7 wstęp do rozeznania rynku...
Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

W związku z realizacją projektu POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów” realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. firma Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na pełnieniu funkcji asystenta ds. pracy w jednej z miejscowości, w której realizowany jest projekt tj: Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Wałbrzych (2 osoby) w wymiarze 30 godzin miesięcznie przez pięciu asystentów. Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej: Zapytanie ofertowe – asystent Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań...