MEDIATOR GROUP S.A. zaprasza na szkolenie TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

MEDIATOR GROUP S.A. zaprasza na szkolenie TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Szkolenie ma na celu ćwiczenie sposobów postępowania z trudnym pacjentem i jego rodziną, z zachowaniem zarówno praw personelu jak i pacjenta, radzenia sobie ze stresem. Analiza typów charakterologicznych pacjentów, ćwiczenie optymalnych sposobów zachowania personelu w trakcie konfliktu oraz metody rozwiązywania problemów.   TERMIN SZKOLENIA – 25 LISTOPAD 2017 – 8 godzin   MIEJSCE SZKOLENIA –ul. Trybunalska 11-13 lok. 35, Świdnica   OSTATNIE WOLNE MIEJSCA – CENA PROMOCYJNA 190 ZŁ     Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.     Zadzwoń ! tel. 74 856 11 20 kom. 530 686 683   www.mediator.pl e-mail: mediator@mediator.pl...
Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi usługi wynajmu pomieszczeń na biuro pośrednictwa pracy

Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi usługi wynajmu pomieszczeń na biuro pośrednictwa pracy

W związku z realizacją projektu nr WND- POWR.01.02.01-24-0144/16 pn. „Aktywna młodzież na Śląsku” realizowany w ramach Osi Priorytetowej  I. Osoby młode na rynku pracyDziałania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi wynajmu pomieszczeń na biuro pośrednictwa pracy w terminie do 06.10.2017. Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej: rozeznanie_-_biuro_posrednictwa_pracy zalacznik_nr_1_do_rozeznania_rynku...
Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi wynajmu sali na doradztwo indywidualne i warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej

Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi wynajmu sali na doradztwo indywidualne i warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej

W związku z realizacją Projektu nr POWR.02.07.00‐00‐0037/16 pt. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi wynajmu sali na doradztwo indywidualne i warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej. Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej: Badanie_rynku_wynajem_sali Zalacznik_nr_1_do_badania_rynku Zaalcznik_nr_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan...

Zapraszamy na kurs specjalistyczny RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r.    o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.   Cel kształcenia : Pielęgniarka, położna rozpozna stan nagłego zagrożenia zdrowotnego          i podejmie działania resuscytacyjne u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.   Czas trwania kształcenia : Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizacje programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych,      w tym:   zajęcia teoretyczne – 30 godzin, ćwiczenia w warunkach symulowanych – 25 godzin, zajęcia praktyczne – 30 godzin.   Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90 % łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10 % , co stanowi nie więcej niż 9 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.   Cena za osobę – 400 zł brutto   Termin kursu: Trwają zapisy Wymagane dokumenty : ksero prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej   ZAPISY: Telefonicznie: 74 656 11 20, 530 686 683 email z danymi :  mediator@mediator.pl Imię Nazwisko Nr telefonu Nazwa zgłaszanej jednostki liczba zgłaszanych osób   SERDECZNIE ZAPRASZAMY...