Mediator Group S.A. zaprasza na szkolenie z JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO (JPK)

Mediator Group S.A. zaprasza na szkolenie z JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO (JPK)

CEL SZKOLENIA Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze Strukturami Jednolitego Pliku Kontrolnego, z naciskiem na składaną comiesięczną informację JPK_VAT z uwzględnieniem zmian planowanych w przyszłości przez Ministerstwo Finansów. Należy jednak pamiętać, że na wezwanie organów podatkowych, mikro, mali i średni przedsiębiorcy, będą musieli dostarczać pozostałe struktury JPK. W trakcie szkolenia będą omówione także inne zmiany, które już weszły w życie oraz takie, których wejście w życie nastąpi w trakcie roku 2018 r. Zmiany te mają ułatwić wzajemną, elektroniczną kontrolę kontrahentów pod kątem oceny ich rzetelności. Brak wzajemnej kontroli może skutkować dotkliwymi konsekwencjami podatkowymi. W trakcie szkolenia będą omówione także zagadnienia prawne związane ze strukturami w kontekście ostatecznych, opublikowanych wyjaśnień Ministerstwa Finansów, w szczególności co do statusu JPK_VAT oraz sposobu umocowania do podpisywania JPK_VAT oraz pierwszych prawidłowości składanych dotychczas plików JPK_VAT. W trakcie szkolenia przekażemy Państwu możliwe informacje, również wykraczające poza podatek VAT, które mogę stanowić podstawę podjęcia przez organy podatkowe czynności w Państwa firmie. Szkolenie ma również na celu przekazanie wiedzy o różnych możliwościach jakie dają organom podatkowym informacje zawarte w JPK_VAT. W trakcie szkolenia zostaną również omówione zagadnienia związane z zawartością struktur JPK_KR,  JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG, w szczególności pod kątem występujących w  praktyce rozwiązań wynikających z problemów z danymi zawartymi w bazach danych programów księgowych (np. aktualizacja danych w bazie a oryginalne zapisy w dokumentach, czy też korekta JPK a zamknięte w systemie ewidencje za dane okresy rozliczeniowe). W trakcie szkolenia wskazane także zostaną potencjalne aspekty wykorzystania plików przez organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów. Dodatkowo, omówionych zostanie szereg innych zagadnień wymienionych w programie szkolenia oraz poruszonych przez uczestników w trakcie szkolenia.   PROGRAM  Szkolenie „Jednolity Plik...
Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów dla 65 Uczestników projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów dla 65 Uczestników projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

W związku z realizacją projektu POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów” realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. firma Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkoleń zawodowych  prowadzących do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów dla 65 Uczestników projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów” . Załącznik: Zapytanie_ofertowe Zalacznik_nr_1 Zalacznik_nr_2 Zalacznik_nr_3...
MEDIATOR GROUP S.A. zaprasza na szkolenie TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

MEDIATOR GROUP S.A. zaprasza na szkolenie TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Szkolenie ma na celu ćwiczenie sposobów postępowania z trudnym pacjentem i jego rodziną, z zachowaniem zarówno praw personelu jak i pacjenta, radzenia sobie ze stresem. Analiza typów charakterologicznych pacjentów, ćwiczenie optymalnych sposobów zachowania personelu w trakcie konfliktu oraz metody rozwiązywania problemów.   TERMIN SZKOLENIA – 25 LISTOPAD 2017 – 8 godzin   MIEJSCE SZKOLENIA –ul. Trybunalska 11-13 lok. 35, Świdnica   OSTATNIE WOLNE MIEJSCA – CENA PROMOCYJNA 190 ZŁ     Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.     Zadzwoń ! tel. 74 856 11 20 kom. 530 686 683   www.mediator.pl e-mail: mediator@mediator.pl...
Projekt nr POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Projekt nr POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Projekt nr POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”   Mediator Group S.A., w okresie od 01.10. 2017 r.- 31.03.2019r., realizuje projekt „Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. CEL PROJEKTU: Celem Projektu jest kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia 65 (38K, 27M) członków dolnośląskiej społeczności romskiej z Legnicy, Kłodzka, Kamiennej Góry i Wałbrzycha a także działania przyczyniające się do poprawy umiejętności poruszania się po rynku pracy, niwelowania barier utrudniających zatrudnianie Romów oraz integrację ze społecznością większościową.   OFERTA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: W ramach projektu zaplanowano następujące działania: Określenie ścieżki zawodowej- spotkania z doradcą zawodowym, stworzenie IPD Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej Szkolenia zawodowe Czteromiesięczne staże zawodowe INFORMACJE DODATKOWE: Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu, u asystentów ds. pracy w miastach realizacji projektu, na stronie internetowej www.mediator.pl Biuro Projektu: 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 11-13 lok 35   Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.03.2019 Wartość projektu: 778 120,00 zł Kwota dofinansowania: 754 776,00 zł Załączniki: deklaracja_uczestnictwa oswiadczenie_w_momencie_przystapienia_do_projektu oswiadczenie_o_zarejestrowaniu_w_PUP regulamin Harmonogram_wsparcia_XI_2017...