SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

  Szkolenie kierowane jest dla osób indywidualnych pragnących nabyć umiejętność udzielenia pierwszej pomocy oraz do pracodawcy, który zgodnie z wymogami art. 209 Kodeksu Pracy jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Natomiast na podstawie zapisów  § 44 ust.3  Rozporządzenia          w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu powinien umieć samodzielnie udzielić pierwszej pomocy w najbardziej typowych zdarzeniach z życia codziennego. Plan szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – czas trwania 6 godzin Dział tematyczny Treści szczegółowe Czas ( minuty) Wstęp wykład – Co to jest pierwsza pomoc Znaczenie czasu w pierwszej pomocy Sprzęt w pierwszej pomocy Bezpieczeństwo własne Algorytm działań na miejscu zdarzenia Priorytety w działaniach ratowniczych Algorytm ABC 30 Resuscytacja krążeniowo- oddechowa Wykład i demonstracja Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia Udrożnienie dróg oddechowych Sztuczne oddychanie metodą usta- usta Zewnętrzny masaż serca Łańcuch przeżycia Ćwiczenia praktyczne z zakresu postępowania z osobą nieprzytomną i resuscytacja krążeniowo- oddechowa   70 Urazy (zwichnięcia, skręcenia, złamania, zmiażdżenia) Wykład i demonstracja: Omówienie mechanizmów powstania i istotę urazów Objawy urazów Pierwsza pomoc w urazach Ćwiczenia praktyczne 60 Krwawienia i krwotoki Wykład i demonstracja Rodzaje ran i mechanizmy ich powstania Krwawienie i krwotok- różnicowanie Rodzaje opatrunków Pierwsza pomoc w krwawieniach i krwotokach Ćwiczenia praktyczne 50 Oparzenia Wykład Działanie wysokiej temperatury na organizm człowieka Pierwsza pomoc przy oparzeniach 30 Padaczka Wykład Istota choroby Objawy Pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym       30 Ostry...