MEDIATOR GROUP S.A. zaprasza na szkolenie TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

MEDIATOR GROUP S.A. zaprasza na szkolenie TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Szkolenie ma na celu ćwiczenie sposobów postępowania z trudnym pacjentem i jego rodziną, z zachowaniem zarówno praw personelu jak i pacjenta, radzenia sobie ze stresem. Analiza typów charakterologicznych pacjentów, ćwiczenie optymalnych sposobów zachowania personelu w trakcie konfliktu oraz metody rozwiązywania problemów.   TERMIN SZKOLENIA – 25 LISTOPAD 2017 – 8 godzin   MIEJSCE SZKOLENIA –ul. Trybunalska 11-13 lok. 35, Świdnica   OSTATNIE WOLNE MIEJSCA – CENA PROMOCYJNA 190 ZŁ     Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.     Zadzwoń ! tel. 74 856 11 20 kom. 530 686 683   www.mediator.pl e-mail: mediator@mediator.pl...
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

  Szkolenie kierowane jest dla osób indywidualnych pragnących nabyć umiejętność udzielenia pierwszej pomocy oraz do pracodawcy, który zgodnie z wymogami art. 209 Kodeksu Pracy jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Natomiast na podstawie zapisów  § 44 ust.3  Rozporządzenia          w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu powinien umieć samodzielnie udzielić pierwszej pomocy w najbardziej typowych zdarzeniach z życia codziennego. Plan szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – czas trwania 6 godzin Dział tematyczny Treści szczegółowe Czas ( minuty) Wstęp wykład – Co to jest pierwsza pomoc Znaczenie czasu w pierwszej pomocy Sprzęt w pierwszej pomocy Bezpieczeństwo własne Algorytm działań na miejscu zdarzenia Priorytety w działaniach ratowniczych Algorytm ABC 30 Resuscytacja krążeniowo- oddechowa Wykład i demonstracja Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia Udrożnienie dróg oddechowych Sztuczne oddychanie metodą usta- usta Zewnętrzny masaż serca Łańcuch przeżycia Ćwiczenia praktyczne z zakresu postępowania z osobą nieprzytomną i resuscytacja krążeniowo- oddechowa   70 Urazy (zwichnięcia, skręcenia, złamania, zmiażdżenia) Wykład i demonstracja: Omówienie mechanizmów powstania i istotę urazów Objawy urazów Pierwsza pomoc w urazach Ćwiczenia praktyczne 60 Krwawienia i krwotoki Wykład i demonstracja Rodzaje ran i mechanizmy ich powstania Krwawienie i krwotok- różnicowanie Rodzaje opatrunków Pierwsza pomoc w krwawieniach i krwotokach Ćwiczenia praktyczne 50 Oparzenia Wykład Działanie wysokiej temperatury na organizm człowieka Pierwsza pomoc przy oparzeniach 30 Padaczka Wykład Istota choroby Objawy Pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym       30 Ostry...
ZAPRASZAMY NA KURS W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

ZAPRASZAMY NA KURS W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kurs prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2017 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Posiadamy akceptację i zatwierdzenie programu kursu przez Wojewodę Dolnośląskiego.   Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.   Czas trwania kursu: 66 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć  praktycznych.   Lp. Temat/zagadnienie Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych Liczba godzin ogółem 1. Organizacja ratownictwa medycznego- podstawy prawne. 1 – 1 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. 2 1 3 3. Zestawy ratownicze, defibrylator, automatyczny, dezynfekcja sprzętu. 2 3 5 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe. 2 2 4 5. Poszkodowany nieprzytomny. 1 1 2 6. Resuscytacja (dorosły dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne). 2 8 10 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną. – 3 3 8. Wstrząs. 2 – 2 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie. 2 – 2 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn. 3 8 11 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe. 2 1 3 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, jednostkowe, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka. 2 4 6 13. Ewakuacja...