ZAPRASZAMY NA KURS W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

ZAPRASZAMY NA KURS W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kurs prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2017 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Posiadamy akceptację i zatwierdzenie programu kursu przez Wojewodę Dolnośląskiego.   Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.   Czas trwania kursu: 66 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć  praktycznych.   Lp. Temat/zagadnienie Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych Liczba godzin ogółem 1. Organizacja ratownictwa medycznego- podstawy prawne. 1 – 1 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. 2 1 3 3. Zestawy ratownicze, defibrylator, automatyczny, dezynfekcja sprzętu. 2 3 5 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe. 2 2 4 5. Poszkodowany nieprzytomny. 1 1 2 6. Resuscytacja (dorosły dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne). 2 8 10 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną. – 3 3 8. Wstrząs. 2 – 2 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie. 2 – 2 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn. 3 8 11 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe. 2 1 3 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, jednostkowe, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka. 2 4 6 13. Ewakuacja...