Szkolenia i kursy

Wciąż zmieniający się rynek pracy stawia wymagania od swoich uczestników (zarówno ludzi czynnych zawodowo, poszukujących pracy lub tych którzy dopiero chcą wejść na rynek ) ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowej wiedzy oraz stwarzania konkurencyjności na rynku.

Szkolenia oraz kursy są najlepszym sposobem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a tym samym utrzymania profesjonalnego poziomu realizowanych zadań oraz podejmowania coraz trudniejszych wyzwań zawodowych. Pozwalają na rozwój umiejętności interpersonalnych, oswojenia się z nowymi, nieznanymi dotychczas sytuacjami.

Poprzez organizowane przez nas kursy i szkolenia stawiamy na rozwój, który jest instrumentem pozwalającym ludziom, firmom i organizacjom na dostrajanie się do dynamiki rzeczywistości rynku pracy. Jednocześnie staje się narzędziem umożliwiającym aktywne kształtowanie świata w zgodzie z własnymi wizjami, wyobrażeniami, marzeniami.

Dobór narzędzi metodycznych każdorazowo dostosowujemy do celów szkolenia i konkretnej grupy uczestników. Optymalizujemy praktyczny sposób przekazywania wiedzy i umiejętności. Pilnujemy zasady 70 / 30 ( 70% case studies, 30% teorii wspomagającej zrozumienie tematu szkolenia.

Wiemy, że nie teoria, lecz praktyka czyni mistrza.

Nasze metody szkoleniowe:

Warsztaty i treningi interpersonalne

Case study

Symulacje i gry strategiczne

Wykłady i prezentacje multimedialne

W swojej ofercie proponujemy :

Szkolenia komercyjne

Podniesienie kwalifikacji, zdobycie nowych, profesjonalnych kompetencji

Szkolenia dla Samorządu

Pogłębienie wiedzy lub weryfikacja doświadczeń zawodowych

Szkolenia unijne

Aktywizacja rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności gospodarki

Szkolenia dla Firm

Profesjonalne szkolenia skierowane do przedsiębiorców i ich pracowników