Szkolenia dla Samorządu

Szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego są tworzone z myślą o osobach, które potrzebują pogłębienia konkretnej wiedzy lub też weryfikacji swoich doświadczeń zawodowych z innymi osobami zajmującymi się podobną tematyką. Z uwagi na specyfikę pracy w samorządzie, szkolenia adresowane do pracowników tych organizacji muszą być przygotowane i prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.

Oferujemy szkolenia dla pracowników administracji publicznej, którzy wyrażają chęć podwyższania lub dostosowanie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy. Nasze szkolenia mają na celu dostarczania najnowszej wiedzy i nowoczesnych rozwiązań służących rozwojowi organizacyjnemu, gdyż zarządzanie w instytucjach publicznych to dziedzina łącząca umiejętność stosowania określonych ustaw z tworzeniem relacji interpersonalnych. Jednostki samorządu terytorialnego wymagają bowiem szczególnej uwagi w zakresie budowy potencjału administracyjnego.

Gwarantem wysokiej jakości naszych usług jest wykwalifikowana kadra „mediator group s.a.” oraz kadra renomowanych wykładowców – trenerów z najlepszych polskich uczelni, pracowników ministerstw oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej a przede wszystkim praktyków życia gospodarczego.

Nasze metody szkoleniowe:

Warsztaty i treningi interpersonalne

Case study

Symulacje i gry strategiczne

Wykłady i prezentacje multimedialne