Szkolenia unijne

Dzięki ciągłym dotacjom z funduszy unijnych, możliwe jest wsparcie i aktywizacja rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Pozyskane w ten sposób środki pozwalają na zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności zawodowych poprzez szkolenia, kursy, praktyki zawodowe oraz innych projektów, podnosząc tym samym swoją wartość na rynku pracy.

Ciągle zmieniający się rynek pracy wymaga nieustannego dostosowywania ofert, które obejmują wiele dziedzin i sfer zawodowych, a których sfinansowanie nawet w 100% możliwe jest dzięki dotacjom unijnym. Oferta dofinansowanych szkoleń skierowana jest nie tylko do mikro, małych, średnich oraz dużych firm, lecz także do osób prywatnych jak i do pracowników samorządowych.

Nasze metody szkoleniowe:

Warsztaty i treningi interpersonalne

Case study

Symulacje i gry strategiczne

Wykłady i prezentacje multimedialne