SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świdnicy informuje, że prowadzi nabór na kurs z zakresu Pierwszej pomocy.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.

Cena kursu – 100 złotych od osoby

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację szkolenia wynosi 5 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – 5 godzin

Forma zgłoszenia:

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go:

  • pocztą mailową na adres: zapisy@mediator.pl
  • pocztą na adres: MEDIATOR, ul. Trybunalska 11-13 pokój 35, 58 – 100 Świdnica
  • faksem na numer: 530 686 683; 796 731 688
468