TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Szanowni Państwo,

 

Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świdnicy zaprasza do udziału w szkoleniu:

TRUDNY PACJENT, KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW

cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu ćwiczenie sposobów postępowania z trudnym pacjentem i jego rodziną,
z zachowaniem zarówno praw personelu jak i pacjenta, radzenia sobie ze stresem. Analiza typów charakterologicznych pacjentów, ćwiczenie optymalnych sposobów zachowania personelu w trakcie konfliktu oraz metody rozwiązywania problemów.

adresaci:
Pielęgniarki

korzyści:

Wzrost umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnym pacjentem i członkami jego rodziny. Znajomość typów charakterologicznych pacjentów i sposobów postępowania z nimi. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych z zachowaniem praw obu stron.

Planowany termin rozpoczęcia:

Trwa nabór

miejsce szkolenia :

MEDIATOR ul. Esperantystów 17, Świdnica lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

wykładowca:

psycholog Piotr Kędziora

koszt szkolenia:

150 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby

czas trwania szkolenia:

1 dzień (8 godzin)

cena kursu obejmuje:

  • udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonego wykładowcę
  • możliwość konsultacji  indywidualnych po zakończeniu szkolenia
  • materiały dydaktyczne,
  • catering (kawa, herbata)
  • zaświadczenia ukończenia szkolenia

zgłoszenie udziału:

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej www.mediator.pl

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie przyjmowane są na podstawie przesłanej do firmy MEDIATOR formularza zgłoszeniowego:

– faksem na nr  74/856 11 21,

– drogą pocztową na adres MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego,

ul. Grodzka 1/2, 58-100 Świdnica

– elektronicznie na adres e- mail: mediator@mediator.pl

 

Kontakt telefoniczny:

Anna Ruszkiewicz
specjalista ds. szkoleń
tel. 074/856 11 58, fax. 074/856 11 21
e-mail:ruszkiewicz@mediator.pl

468