„Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo …

 

MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świdnicy informuje, że rozpoczyna kurs specjalistyczny: „ Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Cena szkolenia wynosi 400 złotych

  • Termin rozpoczęcia szkolenia to 07 lutego 2014 r. godzina 14:30
  • Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w dniach:  07, 08, 09 lutego 2014 r. w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu
  • Zajęcia praktyczne będą realizowane od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem
  • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego: „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” wynosi 105 godzin dydaktycznych, w tym:

– 35 godzin zajęć teoretycznych

– 70 godzin zajęć stażowych (pracownia EKG, oddział kardiologii, pracownia testów wysiłkowych i badań Holtera)

 

Osoby zainteresowane, w dniu rozpoczęcia zobowiązane są dostarczyć:

1) ksero prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

2) pierwszą wpłatę w wysokości 200 zł

 

Anna Ruszkiewicz

specjalista ds. szkoleń

tel. 74/856 11 58, fax. 74/856 11 21

e-mail: ruszkiewicz@mediator.pl

468